Update vanuit het bestuur.

Beste biljarters,

Het coronavirus woekert voort en zicht op het hervatten van het biljarten is er nog niet . Heel jammer want het biljarten , maar zeker ook de gezelligheid , het drankje en het zo nu en dan daar bij behorende slappe geouwehoer missen wij erg. Helaas maar het is niet anders.

Wij houden de berichtgeving vanuit de overheid uiteraard in de gaten en zullen indien er weer mogelijkheden komen om het biljarten te hervatten dit direct met de Engel opnemen .  De kans dat er direct weer ‘gewoon’ gebiljart kan worden schatten wij klein in en daarom horen wij ook graag van jullie suggesties omtrent of en zo ja hoe het biljarten hervat zou moeten worden ?  Als je suggesties hebt mail dan even .

De jaarvergadering zullen wij zo spoedig mogelijk plannen als de corona regelgeving dit toelaat, als dit niet op korte termijn mogelijk is zullen wij de financiële verslaggeving over 2020 en verslag kascommissie digitaal sturen, zodat dit afgesloten kan worden. Het hervatten van het biljarten idem dito, liefst tijdens de jaarvergadering, indien dit niet mogelijk is zullen wij jullie hierover mailen.

Deze periode geeft ons ook even de mogelijkheid om de vertegenwoordigers van onze biljartvereniging bij de ING bank formeel te wijzigen. Peter van den Dolewaard en Co Hoonhoud nemen de plaats in van Jaap Hovingh en Wim Jacobs, dit hopen wij in de komende week afgerond te hebben. 

Zover het nieuws vanuit het bestuur.

Verder hopen wij jullie zo spoedig mogelijk weer te spreken en te zien en wensen wij jullie een prettige kerst een goed uiteinde en een fantastisch, maar vooral gezond 2021 .

Het Bestuur,

Peter, Co en Co