Bandstoten

Voor het bandstoten gelden de zelfde regels als bij het Libre-spel, echter met de uitzondering dat ’n carambole pas geldig is als voor het raken van de derde bal minimaal één band is geraakt. Bovendien is de beperking van de eerder genoemde hoeken bij het bandstoten niet van toepassing