Speellijsten

We spelen meestal op de woensdagavond vanaf 20.00uur.

De speellijsten tonen de te spelen partijen voor de komende weken.

De spelers vermeldt bij de eerste 2 partijen worden verwacht om uiterlijk 19.45 uur aanwezig te zijn om de biljarts op te zetten.

De spelers vermeldt bij partij 3 en 4 worden verwacht op uiterlijk 20.00 uur aanwezig te zijn om als teller en als scheidsrechter te fungeren bij de partijen 1 en 2.

Bij verhindering dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan de wedstrijd-commissie bij voorkeur via mail naar email ton@vonkhouten.nl