Speellijsten

We spelen meestal op de woensdagavond vanaf 20.00uur.

De speellijsten tonen de te spelen partijen voor de komende 2 weken.

De spelers vermeldt bij de eerste 4 partijen worden verwacht om uiterlijk 19.45uur aanwezig te zijn om de biljarts op te zetten.

Bij verhindering dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan de wedstrijd-commissie bij voorkeur via mail naar email ton@vonkhouten.nl