Bestuur

Ons bestuur

Voorzitter: Peter van den Dolewaard

Secretaris: Co Hoonhoud : secretaris@biljartvereniginghouten.nl

Penningmeester: Co Jacobs

Kascommissie : Joop van Dijk en Theo Scholts

Wedstrijdbeheer: Ton Vonk / Peter v.d. Dolewaard / Via knop contact.

Correspondentie-adres: Veldwachterserf 8 / 3991KW / Houten